Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok megsértése

Tájékoztató

Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosának vagy korábbi birtokosának nem állapítható meg a személye, akkor a hulladék elszállításának, kezelésének kötelezettsége azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.

Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben

a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c)a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g)a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

Kapcsolódó jogszabályok

  • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
  • a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Jogi és Hatósági IgazgatóságIgazgatási Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:30
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Péntek 8:00 – 12:00

Ügyintéző:
dr. Horváth Mónika környezetvédelmi referens
Tel.: 74/504-156

Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul.

Ügyintézési határidő: 60 nap