Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

a)

 

 

 

tagjai

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Szedres Község Önkormányzata

7056 Szedres, Arany János utca 2.

Medina Község Önkormányzata

7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59.

feladatuk, jogkörük

Egyetértési joguk van a közös fenntartású intézménnyel kapcsolatos alapítói jog gyakorlásával összefüggő döntések meghozatalában, valamint a területükön működő feladat-ellátási helyek tekintetében az intézmény költségvetésének meghatározásáról és módosításáról, zárszámadásáról (költségvetési beszámolójáról), illetve az intézményben folyó szakmai munka értékeléséről szóló döntésben.

b)

irányító, döntéshozó szerve

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa

 

feladata, jogköre

Gyakorolja a közös fenntartású intézmény irányításával, fenntartásával összefüggő jogokat, működteti az intézményt.

c)

munkaszervezete

A munkaszervezeti feladatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) látja el.