TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

 • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • a projekt címe: Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése
 • a szerződött támogatás összege: 41.364.600 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 97%
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. október 31.
 • projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt két Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan energetikai korszerűsítését foglalja magába, amelyekben a város lakossága részére fontos intézmények működnek: a város legnagyobb létszámmal működő bölcsődéje, és a város déli részében – a Szőlőhegy térségében – tagintézményként működő óvoda.

Mindkét intézmény feladat-ellátásra vonatkozó fejlesztéseit egy a TOP-6-2-1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” pályázat keretein belül önálló projektbe szervezte, melyhez jelen TOP-6.5.1-15 jelű pályázat tartalma az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódik.

A „Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése” projekt az alábbi elemeket célozza meg:

- a városi bölcsődét érintően:

 • napelemes rendszer építésével az intézmény elektromos fogyasztásának nagy részét termelné meg;
 • világításkorszerűsítés útján egyrészt javulna a megvilágítás, másrészt energia-takarékos megoldásokat építenénk be.

 

- a szőlőhegyi óvodát érintően:

 • a meglévő korszerűtlen világítási rendszert korszerű rendszer kiépítésével váltanánk le, mellyel energia-takarékosabb megoldás születne;
 • az intézmény által elfogyasztott elektromos energia jelentős részét a projekt keretein belül kiépítésre kerülő napelemes rendszer segítségével fogjuk biztosítani;
 • a jelenlegi gázfűtést egy korszerű hőszivattyús rendszerre fogjuk cserélni, mely jelentős fosszilis-energia megtakarítást fog eredményezni.

 

A projekt előkésztése és megvalósítása két éves ütemezésben valósul meg. A pályázat 2016. június 29-én került benyújtásra, jelenleg a támogatási kérelem elbírálás alatt.


 Szerződések: