Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése

A projekt két beruházási ütemben zajlott. Az I. ütem keretében a Béla király tér és a Várkert teljes rehabilitációja valósult meg, majd a II. ütemben a városi piac felújítása és bővítése történt. 

I. ÜTEM - BÉLA KIRÁLY TÉR ÉS VÁRKERT:

A beruházás I. üteme 2012 szeptemberében kezdődött és 2013 augusztusában befejeződött. Az építési költségek értéke 636 Millió Ft, melyből 537 millió Ft támogatás

Ennek során a Béla király tér és a vele határos közterületek megújultak, egységes arculatot kaptak. A felújítással érintett terület nagysága 13.828 m2.  A templom előtt körforgalom készült közepén a borvidéket szimbolizáló szőlőtőkékkel, és szökőkúttal.  A polgármesteri hivatal előtt forgalomcsillapítás készült. A tér közepén az országzászló új talapzatot kapott. A Szent László szobor átkerült a tér észak-keleti sarkába. A szobor talapzatából fakad a Vármegyeháza előtti csobogó, mely utal a legendára, miszerint Szent László vizet fakasztott a földből.  A Várkert támfala mellett új 48-as emlékmű készült. A beruházás során 5,684 m2 út és gyalogos burkolat épült. Felújításra került 55 db parkoló, valamint 2.386 m2 zöld felület. A beteg fák kivágásával a park szellősebbé vált, a tér megjelenése városiasabb lett, a teret határoló épületek jobban érvénysülnek. A téren az önkormányzat beruházásával párhuzamosan több közműszolgáltató is fejlesztéseket végzett, így a városi tulajdonú közművek mellett valamennyi közmű megújult. A rendezvények kiszolgálására energia hálózat épült, a növények üdeségét locsolóhálózat biztosítja. A tér hangsúlyos motívumait este díszvilágítás emeli ki.
A Béla tér mellett az I. ütemben megújult a Vármegyeházát körülvevő 4299 m2 területű kert is. A Várkert a tér felőli lépcsők és teraszok megépítésével szervesen kapcsolódik a térhez. Felújításra kerültek a Várkert burkolatai. A Várközben épült híd és lépcső átjárhatóvá tette a Várkertet. A Várkert zöldfelületei megújultak. Ennek során a beteg, vagy értéktelen növények eltávolításra kerültek, így a felújított Vármegyeháza láthatóvá vált, továbbá lehetőség nyílt a napfényt igénylő növények telepítésére. Ennek köszönhetően a kertben szép gyep fejlődött és megtelt színes virágokkal. A kerten keresztülvezető sétány mellett gyermekjátékok kerültek elhelyezésre, a piac felőli oldalon kilátó terasz létesült, ahol helyet kapott a megyezászló is. A korábban eldugott megyecímer a támfal iskola felőli sarkára került. Esténként a sétányt övező kandeláberek és a Vármegyeháza díszvilágítása teszi kellemes hangulatúvá a kertet.

II. ÜTEM - PIAC FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE:

A beruházás II. üteme 2013 szeptemberében kezdődött és 2014. októberében kerül átadásra. Az építési költségek értéke 1. 653 Millió Ft, melyből 1.118 millió Ft a támogatás. 

A piacon elbontásra került a régi acél csarnok, valamint az északi oldalon lévő fa barakkok. Az iskola felőli épület felújításra került és keleti irányban kibővült. Az acél csarnok alatti üzletekhez keleti irányban új közönségforgalmi tér épült. A régi felszíni parkoló helyén kétszintes 63 db gépkocsi befogadására alkalmas parkolóház épült. A parkolóház belső oldalához kétszintes új üzletszárny kapcsolódik. A kistermelői elárusító tér lefedésre került, az 1666 m2 alapterületű, 50 %-ban üvegezett tető a csapadéktól és a napsütéstől egyaránt véd. A parkolóház tetején kapott helyet az új 680 m2-es, 370 fő befogadására alkalmas közösségi ház, mely elsősorban a fiatalabb korosztályt érintő rendezvények helyszínéül szolgál. A beruházás során a piac épületeinek összes alapterülete eléri a 3.723 m2-t.
Az épületek mellett felújításra kerülnek a piac tömbbelső közművei és úthálózata is. 2.078 m2 út mellett 444 m2 járda kerül felújításra, valamint további 404 m2 járda épül. Az újonnan létesülő 63 db parkoló mellett további 41 db kerül felújításra. A megújuló 450 m2 zöldfelület mellett 170 m2 zöldtető és 40 m2 zöld homlokzat létesül.

Szerződések: